Naše kontakt adrese

DRVNI CENTAR 

A  Mala Rakovica, Mirnovečka 32
P  10430 Samobor - Croatia
      
Radno vrijeme: 
ponedjeljak – petak:   7:00 – 17:00 sati
subota: 7:00 – 14:00 sati
 
Maloprodaja: 
T +385.1.33.31.600, +385.1.33.31.605
F +385.1.33.31.611
E  sizekupres@sizekupres.hr            
 
Komercijalni direktor: 
Aleksandar Klemenčić
T +385.1.33.31.618
F +385.1.33.31.620